Halaman Utama > Tren Topik > 【 Kitab Pusaka Gambar Rupang Zhenfo 】Raja Agung Avalokitesvara


【 Kitab Pusaka Gambar Rupang Zhenfo 】Raja Agung Avalokitesvara


Minggu, 29 Juli 2018 pukul 15:00 ( Waktu Seattle ) di Rainbow Temple ( 彩虹雷藏寺 ), Dharmaraja Liansheng Shengyen Lu Akan Memimpin Upacara Agung Homa Raja Agung Avalokitesvara Bodhisattva, mengulas Lamdre, serta menganugerahkan Abhiseka : Sadhana Raja Agung Avalokitesvara Bodhisattva.
 
【 Mantra Hati Raja Agung Avalokitesvara 】 :
"Om. Li-bo Li-bo-di. Qiu-he Qiu-he-di. Tuo-luo-ni-di. Ni-he-la-di. Bi-li-ni-di. Mo-he-qie-di. Zhen-ling-qian-di. Suoha." 

【 Pengenalan Singkat Raja Agung Avalokitesvara 】

Raja Agung Avalokitesvara Bodhisattva mengenakan Mahkota Sapta Buddha, wajah-Nya bagaikan purnama, parasnya bagai Buddha, di kedua sisi mahkota terjuntai sepasang pita, tangan kanan membentuk Mudra Dharmadesana, tangan kiri membentuk mudra samadhi, tubuh mengenakan gaun surgawi, pada gaunnya terdapat Mantra Sapta Buddha ; Tubuh juga dihiasi dengan aneka untaian mutu manikam, giwang, gelang tangan, gelang kaki, kaki berpijak pada Padmasana Pelangi, di punggung terdapat aksara sansekerta berwarna kuning keemasan, sekujur tubuh memancarkan cahaya, menyinari sepuluh penjuru loka dalam trikala. 

【 Kutipan Dharmadesana Dharmaraja Liansheng 】

Raja Agung Avalokitesvara menjunjung Sapta Buddha di atas kepala, Beliau adalah Pangeran Dharma dari Sapta Buddha ( 7 Buddha )

7 Buddha Masa Lampau adalah : Buddha Vipasyin, Buddha Sikhin, Buddha Visvabhu, Buddha Krakucchanda, Buddha Kanakamuni , Buddha Kasyapa dan Buddha Sakyamuni.

Ada dua sutra yang sangat dijunjung tinggi dalam Zhenfo Zong, yaitu : Sutra Satyabuddha ( Zhenfo Jing ) dan Sutra Raja Agung Avalokitesvara ( Gao-wang Guan-shi-yin Zhen-jing )

Dharmaraja Liansheng mempunyai jodoh yang erat dengan Raja Agung Avalokitesvara, dulu pimpinan Kuil Dewa Indra, Bhiksu Shi Hui-ling menghadiahkan satu Sutra Raja Agung Avalokitesvara ( Yang secara singkat disebut Gao-wang Jing ) , sejak saat itu, Mahaguru terus melafalkannya hingga hari ini. 

Sutra Raja Agung Avalokitesvara adalah Sutra yang ditransmisikan melalui mimpi.

Sutra ini sudah mulai populer sejak masa Dinasti Wei, Jin , Utara dan Selatan, telah lama ada dalam sejarah, juga telah tersebar sampai Jepang dan Korea, bahkan di Shikoku Hachijuhakkasho ( 88 Vihara Suci ) di Jepang juga terdapat Sutra Raja Agung versi Bahasa Jepang. 

Sutra Raja Agung Avalokitesvara tersiar luas pada masa Dinasti Tang. Pada masa Dinasti Raja Xixia, seluruh rakyatnya menekuni Sutra ini. Saat Sutra Raja Agung tersebar luas di Dinasti Tang, rakyat Dinasti Tang juga melafalkan Sutra Raja Agung. Dinasti Tang merupakan Dinasti Tiongkok yang paling berkembang dan paling gemilang, semua berkat Raja Agung Avalokitesvara.

Agama Buddha dari India masuk ke Tibet, juga masuk ke Tiongkok, masuk ke Korea, kemudian barulah masuk ke Jepang, di Jepang terdapat Sutra Raja Agung Avalokitesvara, dapat diketahui bahwa sejak zaman dahulu sutra ini telah tersebar luas di semua wilayah yang terdapat Agama Buddha.

Isi Sutra Raja Agung adalah Nama Agung Buddha dan Bodhisattva, seperti di dalamnya terdapat : “Qing-liang Bao-shan Yi-wan Pu-sa” ( 1 Triliun Bodhisattva di Gunung Mestika Sejuk ) menunjuk pada 1 triliun Bodhisattva di Gunung Wu-tai, ada juga “Liu-fang Liu-fo” ( Enam Buddha di Enam Penjuru ), “Bai-yi Jin-gang-zang Fo” ( 10 Juta Buddha Vajragarbha ) dan “Duo-bao Fo” ( Prabhutaratna Buddha ) ; Dalam Sutra Raja Agung versi lengkap, masih ada pengundangan pada Asta Mahabodhisattva ( 8 Bodhisattva Agung ) : Avalokitesvara, Manjusri, Samantabhadra, Ksitigarbha, Maitreya, Akasagarbha, Vajrapani, Sarvanivaranaviskambhin ; Masih ada lagi, Mantra 7 Buddha Penghancur Rintangan Karma, “Menjapa Sutra ini genap 1000 kali, maka karma buruk berat akan sirna, memadamkan duhkha kelahiran dan kematian, menyingkirkan segala racun dan yang mencelakakan.”

Salah satu kalimat di dalamnya : “Memadamkan duhkha kelahiran dan kematian, menyingkirkan segala racun dan yang mencelakakan.”, kalimat ini mampu memadamkan duhkha kehidupan dan duhkha kematian, berarti duhkha seumur hidup dapat dipadamkan ; Menyingkirkan segala racun dan yang mencelakakan, segala yang mencelakakan Anda dan semua yang beracun dapat disingkirkan. Sepanjang kehidupannya, Dharmaraja Liansheng telah memperoleh tak terhitung banyaknya perlindungan dari Raja Agung Avalokitesvara Bodhisattva.

Di manakah letak inti dari Sutra Raja Agung ?  Yaitu pada Buddha pertama yang disebut dalam Sutra Raja Agung, yang juga merupakan Adharma Buddha, yaitu “Namo Jing-guang Bi-mi Fo” , nama lengkapnya adalah : “Jing-guang Lian-hua-tong-zi Bi-mi Fo”, “Jing-guang Bi-mi Fo” adalah Padmakumara.

Oleh karena itu, untuk berbagai persoalan seperti : ujian, mendambakan keturunan, mengharapkan sumber daya, mendambakan keharmonisan, mengikis karma buruk berat, mengikis karma penyakit, untuk penyeberangan arwah dan lain sebagainya, Sutra Raja Agung dapat memberikan respon , Sepuluh Penjuru Avalokitesvara dan Para Bodhisattva akan membantu Anda ; Sebab dalam Sutra Raja Agung ada sebuah gatha : “Sepuluh Penjuru Avalokitesvara dan Para Bodhisattva , berikrar menolong para insan, supaya dapat mempeorleh pembebasan melalui metode pelafalan Nama Agung ( mengikis rintangan karma ).”

Respon spiritual dari Raja Agung Avalokitesvara sungguh kuat, oleh karena itulah banyak orang yang membaca Sutra Raja Agung Avalokitesvara, "Membaca genap seribu kali, dapat melenyapkan karma buruk berat". Saat itu kami telah mengubah dua bagian dari Sutra Raja Agung. Diubah bagaimana ? Dalam syair pelimpahan jasa Sutra Raja Agung ada : "Bagi yang kurang berkah dan tidak punya keyakinan, apabila dapat tekun membaca sutra ini,..." Jika Anda tidak punya berkah, atau Anda tidak memiliki keyakinan, namun bisa tekun membaca sutra ini, maka Anda tetap akan memperoleh kontak batin. Kemudian kami mengubahnya menjadi : "Bagi yang memiliki berkah dan keyakinan teguh, tekun membaca sutra ini..." ( Ada versi : "Bagi yang memiliki banyak berkah, dan keyakinan teguh." ) , orang yang memiliki berkah, atau orang yang sangat meyakini Sutra Raja Agung, semua bisa membaca sutra ini. 

Sutra Raja Agung yang ditransmisikan melalui mimpi ini, merupakan sutra yang dibabarkan oleh Tathagata yang sangat agung, Beliau membabarkannya kepada terpidana mati, setelah terpidana mati mendengarnya, ia melafalkannya dan memperoleh respon spiritual yang sangat kuat, oleh karena itulah sutra ini terus lestari. Sutra ini tersebar sangat luas, kita menyebutnya Sutra Sejati, sebab ia adalah Sepuluh Penjuru Buddha Dalam Tiga Masa dan Semua Bodhisattva.

Setelah Dharmaraja Liansheng mencapai realisasi dan mulai memutar Dharmacakra, mengetahui bahwa Sutra Raja Agung mengandung pahala kebajikan tak terhingga dan tak terperikan, ini merupakan Sutra yang muncul dari Hyang Mahasattva yang menggunakan metode mudah dan disesuaikan untuk menuntun para insan,mempunyai Sarva Dharmalaksana, menuntun para insan luas, menembus eksoterik dan esoteris, memperoleh Mahaprajna, merealisasi Tubuh Vajra tak lapuk.

Melafalkan Sutra Raja Agung, kemudian diadhistana dengan Mahavidyasadaksari ( Om Mani Beimi Hum ) 108 kali, serta menekuni visualisasi Caturbhuja Avalokitesvara ( Guanyin Lengan Empat ), akan memperoleh perlindungan siang dan malam dari 36 Dewa Kebajikan, para dewa dan para makhluk halus akan menghormatinya serta mentaati titahnya, sungguh merupakan pahala kebajikan tak terhingga.

Saya ( Dharmaraja Lian-sheng ) , pertama kali memperoleh sutra di Kuil Dewa Indra, yaitu Sutra Raja Agung.

Saya ( Dharmaraja Lian-sheng ) , sutra yang pertama kali dihafal adalah Sutra Raja Agung.

Saya ( Dharmaraja Lian-sheng ) , memperoleh yukta dari sebuah sutra, yang paling awal adalah Sutra Raja Agung.

Saya ( Dharmaraja Lian-sheng ) , dalam menyebarluaskan sutra, yang paling awal adalah Sutra Raja Agung.

Oleh karena itu, Saya ( Dharmaraja Lian-sheng ) menyatakan : “Zhenfo Zong menjunjung tinggi Sutra Raja Agung Avalokitesvara.”

Saya meyakini beberapa kalimat dalam Sutra tersebut : 
“Mampu melenyapkan dukha lahir dan mati, menyingkirkan segala racun yang mencelakakan.”, dikarenakan saya sudah lama melafalnya dengan tekun dan konsisten , oleh karena itu memperoleh Mahayukta.

Sutra Raja Agung Avalokitesvara merupakan manfaat Dharma paling murni.
Sutra Raja Agung Avalokitesvara merupakan Alam Suci paling mulia.
Sutra Raja Agung Avalokitesvara merupakan Panji Dharma tertinggi.

Siswa Zhenfo Zong menjunjung tinggi Sutra Raja Agung Avalokitesvara , tiap siswa Zhenfo Zong mesti melafalnya genap seribu kali, mesti menekuninya sepanjang hayat, harus menjadikannya Tanah Suci penjelmaan diri sendiri, dalam hatinya mesti ditanamkan Ratna Manikam abadi ini. 

Menurut catatan sejarah, pada masa Dinasti Raja Xixia, seluruh rakyatnya menekuni Sutra ini, saat itu pada stempel resmi Raja Xixia tertulis : “Negeri Agung Mahasveta” ( Da-bai Gao-guo ) . Raja Jing-zong, Ren-zong dan Mo-di dari Dinasti Xixia , semua adalah kehidupan lampau dari Dharmaraja Liansheng. 

Bpk Ding Fu-bao merupakan Guru Besar cendikiawan Buddhist ( mengkompilasikan Dictionary Of Buddhist Studies ) berpendapat bahwa Raja Agung Avalokitesvara adalah Yang Tertinggi, Maha Agung, Anuttara, bagaikan Raja, tiada yang lebih tinggi, oleh karena itu Sutra ini disebut Sutra Raja Agung Avalokitesvara, ini merupakan penjelasan Ding Fu-bao. 

Sesungguhnya Negeri Agung Mahasveta adalah Negeri Raja Agung Avalokitesvara yang dibentuk oleh Mahapadmakumara Putih.

Saya ( Dharmaraja Lian-sheng, Sheng-yen Lu ) menyarankan Anda sekalian untuk menlafalkan Sutra Raja Agung Avalokitesvara, tidak hanya melafal hingga seribu kali, namun semakin banyak semakin baik.

Sebab, melafalkan Sutra Raja Agung berarti menjalin afinitas paling erat dengan Sepuluh Penjuru Buddha dalam tiga masa dan Semua Bodhisattva Mahasattva, sehingga kelak semua yang melafalkannya akan mencapai keberhasilan. Selain menapa Mantra Tujuh Buddha Melenyapkan Karma Buruk, juga perlu untuk mengundang Delapan Maha Bodhisattva, ini juga sangat penting, oleh karena itu juga perlu ditambahkan.

奉請八大菩薩:
Feng Qing Ba Da-pu-sa  : 
Mengundang Delapan Maha-bodhisattva : 
 
南摩觀世音菩薩摩訶薩。 
Namo. Guan-shi-yin Pu-sa. Mo-ho-sa.
南摩彌勒菩薩摩訶薩。 
Namo. Mi-le Pu-sa. Mo-ho-sa.
南摩虛空藏菩薩摩訶薩。 
Namo. Xu-kong-zang Pu-sa. Mo-ho-sa.
南摩普賢菩薩摩訶薩。 
Namo. Pu-xian Pu-sa. Mo-ho-sa.
南摩金剛手菩薩摩訶薩。 
Namo. Jin-gang-shou Pu-sa. Mo-ho-sa.
南摩妙吉祥菩薩摩訶薩。  
Namo. Miao-ji-xiang Pu-sa. Mo-ho-sa.
南摩除蓋障菩薩摩訶薩。
Namo. Chu-gai-zhang Pu-sa. Mo-ho-sa.
南摩地藏王菩薩摩訶薩。 
Namo. Di-zang-wang Pu-sa. Mo-ho-sa.
南摩諸尊菩薩摩訶薩。 
Namo. Zhu-zun Pu-sa. Mo-ho-sa.

高王觀世音真經
Gao-wang Guan-shi-yin Zhen-jing.
 
觀世音菩薩。南無佛。南無法。南無僧。
Guan-shi-yin Pu-sa. Na-mo Fo. Na-mo Fa. Na-mo Seng. 
佛國有緣。佛法相因。常樂我淨。有緣佛法。
Fo-guo You-yuan. Fo-fa Xiang-yin. Chang-le Wo-jing. You-yuan Fo-fa. 
南無摩訶般若波羅蜜。是大神咒。 
Na-mo. Mo-he-bo-ye-bo-luo-mi. Shi Da-shen Zhou. 
南無摩訶般若波羅蜜。是大明咒。
Na-mo. Mo-he-bo-ye-bo-luo-mi. Shi Da-ming Zhou. 
南無摩訶般若波羅蜜。是無上咒。
Na-mo. Mo-he-bo-ye-bo-luo-mi. Shi Wu-shang Zhou.
南無摩訶般若波羅蜜。是無等等咒。
Na-mo. Mo-he-bo-ye-bo-luo-mi. Shi Wu-deng-deng Zhou. 
 
南無淨光秘密佛。法藏佛。獅子吼神足幽王佛。
Na-mo. Jing-guang Mi-mi Fo. Fa-zang Fo. Shi-zi-hou Shen-zu You-wang Fo. 
佛告須彌燈王佛。法護佛。金剛藏獅子遊戲佛。 
Fo Gao Xu-mi-deng-wang Fo. Fa-hu Fo. Jing-gang-zang Shi-zi You-xi Fo. 
寶勝佛。神通佛。藥師琉璃光王佛。 
Bao-sheng Fo. Shen-tong Fo. Yao-shi-liu-li-guang-wang Fo. 
普光功德山王佛。善住功德寶王佛。 
Pu-guang Gong-de-shan-wang Fo. Shan-zhu Gong-de Bao-wang Fo. 
過去七佛。未來賢劫千佛。千五百佛。萬五千佛。
Guo-qu Qi-fo. Wei-lai Xian-jie Qian-fo. Qian-wu-bai Fo. Wan-wu-qian Fo. 
五百花勝佛。百億金剛藏佛。定光佛。
Wu-bai Hua-sheng Fo. Bai-yi Jin-gang-zang Fo. Ding-guang Fo. 
 
六方六佛名號。 
Liu-fang Liu-fo Ming-hao : 
東方寶光月殿月妙尊音王佛。 
Dong-fang Bao-guang Yue-dian Yue-miao-zun Yin-wang Fo. 
南方樹根花王佛。 
Nan-fang Shu-gen-hua-wang Fo. 
西方皂王神通焰花王佛。 
Xi-fang Zao-wang Shen-tong Yan-hua-wang Fo. 
北方月殿清淨佛。
Bei-fang Yue-dian Qing-jing Fo. 
上方無數精進寶首佛。
Shang-fang Wu-shu Jing-jin Bao-shou Fo. 
下方善寂月音王佛。
Xia-fang Shan-ji Yue-yin-wang Fo. 
 
無量諸佛。多寶佛。釋迦牟尼佛。彌勒佛。阿閦佛。彌陀佛。 
Wu-liang Zhu-fo. Duo-bao Fo. Shi-jia-mou-ni Fo. Mi-le Fo. A-chu Fo. Mi-tuo Fo.
中央一切眾生。在佛世界中者。 
Zhong-yang Yi-qie Zhong-sheng. Zai Fo-shi-jie Zhong-zhe. 
行住於地上。及在虛空中。 
Xing-zhu Yu Di-shang. Ji Zai Xu-kong Zhong. 
慈憂於一切眾生。各令安穩休息。
Ci-you Yu Yi-qie Zhong-sheng. Ge Ling An-wen Xiu-xi. 
晝夜修持。心常求誦此經。
Zhou Ye Xiu-chi. Xin Chang Qiu Song Ci Jing. 
能滅生死苦。消除諸毒害。
Neng Mie Sheng-si Ku. Xiao-chu Zhu-du Hai. 
 
南無大明觀世音。觀明觀世音。
Na-mo. Da-ming Guan-shi-yin. Guan-ming Guan-shi-yin.
高明觀世音。開明觀世音。
Gao-ming Guan-shi-yin. Kai-ming Guan-shi-yin.
 
藥王菩薩。藥上菩薩。文殊師利菩薩。
Yao-wang Pu-sa. Yao-shang Pu-sa. Wen-shu-shi-li Pu-sa.
普賢菩薩。虛空藏菩薩。地藏王菩薩。
Pu-xian Pu-sa. Xu-kong-zang Pu-sa. Di-zang-wang Pu-sa.
清涼寶山億萬菩薩。普光王如來化勝菩薩。
Qing-liang Bao-shan Yi-wan Pu-sa. Pu-guang-wang Ru-lai Hua Sheng Pu-sa.
 
念念誦此經。七佛世尊。即說咒曰。
Nian-nian Song Ci Jing.  Qi-fo Shi-zun. Ji Shuo Zhou Yue : 
離婆離婆帝。求訶求訶帝。陀羅尼帝。尼訶囉帝。毗離尼帝。摩訶伽帝。真靈乾帝。娑婆訶。
 “Li Po Li Po Te. Kyu Ho Kyu Ho Te. Thuo Luo Ni Te. Ni Ho La Te. Pi Li Ni Te. Mo Ho Kya Te. Cen Ling Kyen Te. Suoha” ( Ket : Mantra ini bukan dalam pinyin, dilafalkan biasa sesuai pelafalan Mahaguru )

Gatha  :
 
十方觀世音。一切諸菩薩。 
Shi-fang Guan-shi-yin. Yi-qie Zhu Pu-sa. 
誓願救眾生。稱名悉解脫。 
Shi-yuan Jiu Zhong-sheng. Cheng-ming Xi Jie-tuo. 
若有智慧者。殷勤為解說。 
Ruo-you Zhi-hui-zhe. Yin-qin Wei Jie-shuo. 
但是有因緣。讀誦口不輟。 
Dan-shi You Yin-yuan. Du-song Kou Bu-chuo. 

誦經滿千遍。念念心不絕。
Song-jing Man Qian-bian. Nian-nian Xin Bu-jue. 
火焰不能傷。刀兵立摧折。
Huo-yan Bu-neng Shang. Dao-bing Li Cui-zhe. 
恚怒生歡喜。死者變成活。
Hui-nu Sheng Huan-xi. Si-zhe Bian-cheng Huo. 
莫言此是虛。諸佛不妄說。
Mo-yan Ci Shi Xu.  Zhu-fo Bu Wang-shuo. 
高王觀世音。能救諸苦厄。 
Gao-wang Guan-shi-yin. Neng-jiu Zhu-ku-e. 
臨危急難中。死者變成活。 
Lin Wei Ji-nan Zhong. Si-zhe Bian-cheng Huo. 
諸佛語不虛。是故應頂禮。 
Zhu-fo Yu Bu Xu. Shi-gu Ying Ding-li. 
持誦滿千遍。重罪皆消滅。
Ci-song Man Qian-bian. Zhong-zui Jie Xiao-mie. 
有福堅信者。專攻受持經。
You-fu Jian-xin-zhe. Zhuan-gong Shou-ci Jing. 
 
Pelimpahan Jasa :
 
願以此功德。普及於一切。
Yuan Yi-ci Gong-de. Pu-ji Yu Yi-qie. 
 
誦滿一千遍。重罪皆消滅。(高王觀世音真經終) 
Song-man Yi-qian-bian, Zhong-zui Jie Xiao-mie. 
( Gao-wang-guan-shi-yin Zhen-jing- zhong ) 

* Pada tanggal 22 Juli 2018 usai Homa Mahottara Heruka, Dharmaraja Liansheng dalam Dharmadesana menyatakan bahwa pengundangan 8 Maha-bodhisattva mesti diletakkan di bagian depan.

◎ Perhatian : Penekunan sadhana tantra Zhenfo harus sesuai kaidah Dharma, yaitu memiliki tekad Bodhicitta, bersarana kepada Dharmaraja Liansheng, menaati sila, menguatkan fondasi Catur-prayoga dan Guru-yoga, kemudian barulah memohon abhiseka sadhana adhinatha ini.

◎ Mengapa dan Bagaimana Bersarana :
http://tbsn.org/indonesia/news.php?cid=26&csid=7&id=1​

◎ Tata Ritual Sadhana Raja Agung Avalokitesvara Bodhisattva :
http://tbsn.org/indonesia/news.php?cid=33&csid=10&id=89

Judul Asli :
【真佛法相寶典】高王觀世音菩薩

Sumber : 
http://tbsn.org/chinese3/news.php?cid=38&csid=1&id=3226

◎ Tautan Siaran Langsung Pembabaran Dharma Mahaguru di Seattle ( Waktu Indonesia ) : Puja Bakti di Seattle Ling Shen Ching Tze Temple, setiap hari Minggu pukul 10:00 ( WIB ) ; Upacara Homa di Rainbow Temple, setiap hari Senin pukul 05:00 ( WIB )

Klik di Sini untuk Tautan Siaran Langsung Bahasa Mandarin
Klik di Sini untuk Tautan Siaran Langsung Bahasa Inggris  

◎ Segera berlangganan (Subscribe) video resmi Zhenfozong :
http://youtube.com/c/truebuddhaschoolnet
https://vimeo.com/truebuddhaschool

◎ Mengapa dan Bagaimana Bersarana ?
http://tbsn.org/indonesia/news.php?cid=26&csid=7&id=1

◎ Pengulasan Sadhana Tantra : 
http://tbsn.org/indonesia/newsList.php?cid=29&csid=36

◎ Kumpulan Ceramah Dharmaraja Lian-sheng :
http://tbsn.org/indonesia/newsClass.php?cid=29

◎ Karya Tulis Dharmaraja Lian-sheng :
http://tbsn.org/indonesia/newsClass.php?cid=23

◎ Laman facebook TBSN Bahasa Indonesia :
https://www.facebook.com/syltbsnindonesia 

◎ Laman facebook TBSN Bahasa Inggris :
https://www.facebook.com/syltbsnenglish

◎ Laman facebook TBSN Bahasa Mandarin :
www.facebook.com/syltbsn

Mari bookmark situs resmi dan laman facebook Zhenfo Zong TBSN , kami akan senantiasa berusaha menyajikan berita dan Dharmadesana terbaru dari Dharmaraja Lian-sheng, supaya kita semua senantiasa bersama Guru Buddha.