Halaman Utama > Tren Topik > 【 Kitab Pusaka Gambar Rupang Zhenfo 】Avalokitesvara Bodhisattva


【 Kitab Pusaka Gambar Rupang Zhenfo 】Avalokitesvara Bodhisattva

Sabtu, 11 Maret 2017 pukul 15:00 ( Waktu Taiwan ) di Taiwan Lei Tsang Temple, Dharmaraja Liansheng Shengyen Lu Akan Memimpin Upacara Agung Homa Avalokitesvara Bodhisattva, mengulas Lamdre, serta menganugerahkan Abhiseka Sadhana Istadevata Avalokitesvara Bodhisattva, Sahasrabhujanetra Avalokitesvara Bodhisattva, dan Sadhana Tolak Bala Mandala Tubuh Avalokitesvara.

◎ Jadwal Pembabaran Dharma Mahaguru :
http://tbsn.org/indonesia/routeClass.php

【 Disusun oleh tim TBSN Yang Jin Zuo Ma 】

【Mantra Hati Avalokitesvara Bodhisattva】:”Om. Mani. Beimi. Hum.”

【Mantra Hati Sahasrabhujanetra Avalokitesvara Bodhisattva】:
“Namo. Sanmanduo. Mutuonan. Warila. Damo. Xie.”

【Mengenal Pratima Avalokitesvara Bodhisattva】

Tubuh Avalokitesvara Bodhisattva berwarna putih, duduk di atas padmasana, mengenakan jubah surgawi dan berhiaskan untaian ratna mutu manikam, Sang Bodhisattva berparas agung dan memancarkan kewelasan, tubuh Bodhisattva memancarkan sinar putih bersih yang tak terhingga banyaknya. Sadhaka dapat memvisualisasikan Mantra Sadaksari ( Om. Mani. Beimi. Hum ) bersinar mengitari Sang Bodhisattva.

Wujud Avalokitesvara Bodhisattva ada banyak, di antaranya ada : memegang cintamani, memegang gulungan sutra, memegang padma, memegang kalasa suci, dan lain sebagainya. ( Saat bersadhana boleh memvisualisasikan rupang Avalokitesvara Bodhisattva yang dipersemayamkan di altar, dan Dharmayudham yang dipegang Sang Bodhisattva mengabhiseka sadhaka )

【Dharmadesana Dharmaraja Liansheng】

Dalam agama Buddha, Avalokitesvara Bodhisattva merupakan Bodhisattva yang sangat agung, Bodhicitta-Nya paling besar, ikrar-Nya paling agung, dan insan yang diseberangkan juga paling banyak. Beliau memiliki jodoh yang paling erat dengan para insan, dan para insan menyebut-Nya : Mahamaitri Mahakaruna Avalokitesvara Bodhisattva yang senantiasa menjawab aspirasi semua makhluk.

Avalokitesvara Bodhisattva memiliki emanasi yang tak terhingga banyaknya, antara lain : Sahasrabhujanetra Avalokitesvara Bodhisattva ( Qianshou Qianyan Guanshiyin Pusa ), Arya Avalokitesvara Bodhisattva ( Sheng Guanyin ), Cintamanicakra Avalokitesvara (  Ruyilun Guanyin ), Avalokitesvara yang Menganugerahkan Keturunan ( Songzi Guanyin ), Hayagriva Avalokitesvara ( Matou Guanyin ), Ekadasamukha Avalokitesvara ( Shiyimian Guanyin ), Cundi Avalokitesvara ( Zhunti Guanyin ), Makara-vahana Avalokitesvara ( Aolong Guanyin ), Kalasa Avalokitesvara ( Jingping Guanyin ), Pandaravasini Avalokitesvara ( Baiyidashi ), Avalokitesvara Raja Agung ( Gaowang Guanshiyin ), dan lain-lain.

Hampir semua umat Buddha memuja Avalokitesvara Bodhisattva. Dikatakan bahwa : Di setiap keluarga ada Amitabha Buddha, di setiap rumah ada Avalokitesvara Bodhisattva.

Di kalangan rakyat Taiwan, pratima Avalokitesvara Bodhisattva pada umumnya berupa Buddhaguha, rakyat menyebutnya Kuan Im Chana, Avalokitesvara Bodhisattva terdapat di bagian paling atas, di kiri dan kanan terdapat Sudhanakumara ( Shancai Tongzi ) dan Nagakanya ( Long-nv ), di bagian bahwa adalah Dewata Dao, yaitu Tianshang Shengmu ( Bodhisattva Bahari ) dan Guansheng Dijun ( Sangharamapala ). Namun, ada pula yang hanya bergambar Avalokitesvara Bodhisattva.

Ikrar mula Avalokitesvara Bodhisattva adalah bermaitrikaruna menolong para insan. Beliau merupakan manifestasi dari Bodhicitta semua Buddha dan Bodhisattva, dan merupakan Buddha Purba yang telah mencapai Anuttarasamyaksamboddhi, disebut sebagai Samyakdharmavidya Tathagata ( Zhengfaming Rulai )

Avalokitesvara Bodhisattva dan Mahastamaprapta Bodhisattva ( Dashizhi Pusa ) merupakan asisten dari Amitabha Buddha di Sukhavatiloka, ketiganya disebut sebagai Trini Arya Sukhavati. Avalokitesvara Bodhisattva juga merupakan salah satu dari Asta Mahabodhisattva.

Dalam Garbhadhatu Mandala, Avalokitesvara Bodhisattva berada di Barat Daya Sala Delapan Kelopak di panggung tengah, merupakan Adhinatha utama dari Avalokitesvarasala. Sedangkan dalam Vajradhatu Mandala, Beliau adalah Vajradharma Bodhisattva.

Avalokitesvara Bodhisattva memiliki belas kasih yang teragung, Beliau mengerahkan berbagai macam upaya demi menuntun para insan. Dalam tiap hal, sadhaka mesti mengutamakan Bodhicitta, Avalokitesvara Bodhisattva sendiri memiliki Bodhicitta yang teragung. Mantra Avalokitesvara Bodhisattva yang paling dikenal adalah : Sadaksari Mantra, Mantra Pandaravasini, dan Mahakaruna Dharani.

Dalam Saddharmapundarika Sutra, Samantamukha Varga ( Pu Men Pin ) disebutkan, Avalokitesvara Bodhisattva memiliki 32 emanasi, Beliau akan menampakkan diri untuk membabarkan Dharma dalam wujud yang sesuai dengan kebutuhan para insan. Beliau dapat menjelma menjadi Buddha, Pratyekabuddha, Sravaka, Brahma, Indra, Isvara, Mahesvara, Devamahasenapati, Vaisravana, Cularaja, sresthi, upasaka dan upasika, pejabat, brahmana, bhiksu, bhiksuni, wanita, kumara, kumari, dewa, naga, yaksha, gandarva, asura, garuda, kinara, mahoraga, manusia, amanusya, Vajradharadeva dan lain sebagainya.

Di Tibet, ketika Avalokitesvara Bodhisattva menyaksikan betapa sukarnya menyeberangkan para insan, mata kiri Beliau meneteskan air mata, bermanifestasi menjadi Syama Tara ( Tara Hijau ), mata kanan meneteskan air mata dan bermanifestasi menjadi Sita Tara ( Tara Putih ). Oleh karena itu, Syama Tara dan Sita Tara dipandang sebagai emanasi dari Avalokitesvara Bodhisattva.

Dharmaraja Liansheng mengajarkan, dalam setiap tahunnya ada tiga hari besar bagi Avalokitesvara Bodhisattva, ketiga hari besar ini ( Hari jadi, kesempurnaan, dan upasampada ) sangat istimewa dan manggala untuk menekuni Sadhana Cintamani Pandaravasini ( Baiyidashi Ruyibaozhu Guanshiyin Pusa Fa ). 

* Tanggal 19 bulan 2 Imlek : Hari Jadi Avalokitesvara Bodhisattva. 
* Tanggal 19 bulan 6 Imlek:Kesempurnaan Avalokitesvara Bodhisattva.
* Tanggal 19 bulan 9 Imlek:Upasampada Avalokitesvara Bodhisattva.
 
Mahakaruna Dharani :

Qianshou Qianyan Wuai Dabeixin Tuoluoni

Námó hē la dá nà. Duō la yè yē. Námó ālì yē. Pó lú jié dì. Shuò bō la yē. Pútí sà duǒ pó yē. Mó ho sà duǒ pó yē. Mó ho jiā lú ní jiā yē. Om. Sà pó la fá yè. Shù dá nà dá xiě. Námó xī jí lì duǒ. Yī méng ā lì yē. Pó lú jí dì. Shì fú la léng tuó pó. Námó Nà la jǐn chí. Xī lì mó ho pó duō shā miē. Sà pó ā tā. Dòu shū péng. Ā shì yùn. Sà pó sà duō. Nà mó pó sà duō. Nà mó pó gā. Mó fá tè dòu. Dá zhí tā. Om. Āpó lú xī. Lú jiā dì. Jiāluó dì. Yí xī lì. Mó hē pútí sà duǒ. Sà pó sà pó. Mó la mó la. Mó xī mó xī. Lì tuó yùn. Jù lú jù lú jié méng. Dù lú dù lú. Fá dū yē dì. Mó ho fá dū yē dì. Tuó la tuó la. De lì ní. Shì fú la yē. Zhē la zhē la. Mo mo. Fá mó la. Mù dìlì. Yī xī yī xī. Shì nà shì nà. Ā la cān. Fú la shèlì. Fá shā fá cān. Fú la shě yē. Hū lú hū lú ma la. Hū lú hū lú xī lì. Suō la suō la. Xī lì xī lì. Sū lú sū lú. Pútí yè. Pútí yè. Pú tuó yè. Pú tuó yè. Mí dì lì yè. Nà la jǐn chí. Dì lì sè ní nà. Pó yè mó nà. Suōhā. Xī tuó yè. Suōhā. Mó ho xī tuó yè. Suōhā. Xī tuó yù yì. Shì pó la yè. Suōhā. Nà la jǐn chí. Suōhā. Mó la nà la. Suōhā. Xī la sēng. Ā mù qū yē. Suōhā. Suōpó mó ho. Ā xī tuó yè. Suōhā. Zhě jí la. Ā xī tuó yè. Suōhā. Bō tuó mó. Jié xī tuó yè. Suōhā. Nà la jǐn chí. Pó gā la yē. Suōhā. Mó pó lì. Shèng jié luō yè. Suōhā. Námó he la dá nà. Duō la yè yē. Námó ā lì yē. Póluó jí dì. Shuò pó la yè. Suōhā. Om. Xī diàn dōu. Màn duō la. Bá tuó yē. Suōhā.

Mantra Pandaravasini ( Avalokitesvara Berjubah Putih ) :

Námó Dà-cí Dà-bēi Jiù-kǔ Jiù-nàn Guǎng-dà Ling-gǎn Guān-shì-yīn Pú-sà.
Námó Fo. Námó fǎ. Námó Sēng.
Námó Jiù-kǔ Jiù-nàn Guān-shì-yīn Púsà. Dá zhǐ duō :
“Om (Kyā)- la - fá-duō. (Kyā) - la - fá-duō. (Kyā) ho fá duō. La (Kyā) fá duō. La (Kyā) fá duō. Suō-ha.”
Tiān luó shén. Di luó shén. Rén lí nán. Nán lí shēn.
Yīq-iè Zāi-yāng huà Wéi-chén. Námó mó-ho-bō-yě-bō-luó-mì.

◎ Penekunan sadhana tantra Zhenfo harus sesuai kaidah Dharma, yaitu memiliki tekad Bodhicitta, bersarana kepada Dharmaraja Liansheng, menaati sila, menguatkan fondasi Catur-prayoga dan Guru-yoga, kemudian barulah memohon abhiseka sadhana adhinatha ini.

◎ Mengapa dan Bagaimana Bersarana ?
http://indonesia.tbsn.org/modules/news3/article.php?storyid=5

◎ Sadhana Istadevata Avalokitesvara Bodhisattva :
http://tbsn.org/indonesia/news.php?cid=33&csid=10&id=29

◎ Sadhana Pancakula Sahasrabhujanetra Avalokitesvara :
http://tbsn.org/indonesia/news.php?cid=33&csid=10&id=98

◎ Sadhana Tolak Bala Mandala Tubuh Avalokitesvara :
http://tbsn.org/indonesia/news.php?cid=33&csid=10&id=34

Judul Asli :
【真佛法相寶典】 觀世音菩薩

Sumber : 
http://tbsn.org/chinese3/news.php?cid=38&csid=1&id=2547

◎ Jadwal Siaran Langsung :

*Upacara Homa di Taiwan Lei Tsang Temple : 
Setiap hari Sabtu, pukul 03 sore ( Waktu Taiwan )
Setiap hari Sabtu, pukul 02 siang ( WIB )

◎ Aplikasi Video Zhenfozong :
Silakan mengunduh di AppStore atau Google Play dengan kata kunci : TBSN ( Nama app : 真佛視頻)
Melalui aplikasi tersebut, kita dapat menyaksikan siaran langsung puja bakti dan api homa yang dipimpin oleh Dharmaraja Liansheng,serta berbagai video Dharma lainnya.

◎ Klik di sini untuk tautan siaran langsung dengan penerjemah Inggris

◎ Klik di sini untuk tautan siaran langsung Mandarin

◎ Segera berlangganan (Subscribe) video resmi Zhenfozong :
http://youtube.com/c/truebuddhaschoolnet
https://vimeo.com/truebuddhaschool

◎ Mengapa dan Bagaimana Bersarana ?
http://tbsn.org/indonesia/news.php?cid=26&csid=7&id=1

◎ Pengulasan Sadhana Tantra : 
http://tbsn.org/indonesia/newsList.php?cid=29&csid=36

◎ Kumpulan Ceramah Dharmaraja Lian-sheng :
http://tbsn.org/indonesia/newsClass.php?cid=29

◎ Karya Tulis Dharmaraja Lian-sheng :
http://tbsn.org/indonesia/newsClass.php?cid=23

◎ Laman facebook TBSN Bahasa Indonesia :
https://www.facebook.com/syltbsnindonesia 

◎ Laman facebook TBSN Bahasa Inggris :
https://www.facebook.com/syltbsnenglish

◎ Laman facebook TBSN Bahasa Mandarin :
www.facebook.com/syltbsn

Mari bookmark situs resmi dan laman facebook Zhenfo Zong TBSN , kami akan senantiasa berusaha menyajikan berita dan Dharmadesana terbaru dari Dharmaraja Lian-sheng, supaya kita semua senantiasa bersama Guru Buddha.