Halaman Utama > Dharmaraja Lian-sheng > Silsilah Satya Buddha > Tubten Gyatso Rinpoche Dari Gelugpa Bersarana Kepada Dharmaraja Lian-sheng


Tubten Gyatso Rinpoche Dari Gelugpa Bersarana Kepada Dharmaraja Lian-sheng

 

 

 

 
Pada tanggal 18 Februari 1995, Tubten Gyatso Rinpoche (吐登嘉措仁波切) dari Gelugpa datang bersarana kepada Dharmaraja Lian-sheng , yaitu tepat satu hari sebelum upacara inisiasi Gedung Zhenfo di Vancouver 
 
  Tubten Gyatso Rinpoche pernah menghadiri Upacara Agung yang dipimpin oleh Dharmaraja Lian-sheng dan dihadiri oleh lima puluh ribu umat di Taiwan Lei Tseng Temple  (台灣雷藏寺), selain itu juga pernah menghadiri Upacara Pemberkahan Tahun Yihai ( 1995 ) yang diselenggarakan oleh Seattle Lei Tseng Temple (西雅圖雷藏寺) dan Upacara Transmisi Sadhana Avenika Yamantaka Vajra.
 
Beliau berharap kelak dapat mendalami Sadhana Tantra Zhenfo, serta menulis buku untuk memperkenalkan Dharmaraja Lian-sheng dalam Bahasa Tibet dan menterjemahkan karya tulis Mahaguru.
  
 Beliau adalah seorang Lama yang sangat berbakat, menguasai banyak bahasa, saat ini bertanggung jawab dalam karya perbaikan dan perluasan instalasi perpustakaan di Arama Pobakangshan di India Selatan.
  
Tubten Gyatso Rinpoche meninggalkan Tibet pada tahun 1990, di India bersarana kepada Dalai Lama kemudian kepada Amchok Rinpoche. Kali ini datang bersarana kepada Dharmaraja Lian-sheng , sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari Dalai Lama.
 
   
 
Judul Asli :
黃教吐登嘉措仁波切皈依蓮生活佛
 
 
Sumber :
 
◎ Mengapa dan Bagaimana Bersarana ?
 
Diterjemahkan Oleh Lianhua Meili dan Lianhua Shian